Albin Amelin, utställning, Ture Lidström, försäljning

Albin Amelin, (1902-1975) Utställning Amelin föddes i Chicago dit föräldrarna emigrerat men familjen återvände till Stockholm där Amelin växte upp. Han studerade vid Tekniska skolan, (numera Konstfack) och i Paris men ansågs för övrigt självlärd som konstnär. Amelin blev tidigt politiskt engagerad och han skildrade
Läs mer om utställningen